wij zijn veelal in staat uw onbetaalde facturen binnen afzienbare tijd te innen. Onze onorthodoxe werkwijze valt daarbij in de smaak bij zowel onze opdrachtgevers als de debiteuren.

Na een bericht dat wij de vordering hebben overgenomen en de debiteur niet direct tot betaling is overgegaan nemen wij altijd contact op met de debiteur. Wij gaan dan graag naar de debiteur zijn/haar bedrijf toe en bespreken dan de  (on-)mogelijkheden.

Onze ervaren medewerkers innen al jarenlang debiteuren. Zij zijn gedegen gesprekspartners, weten de juiste vragen te stellen en weten veelal tot een goede oplossing te komen. Met uiteraard als doel; het innen van de factuur!

Door deze intensieve benadering is de kans op resultaat groter dan bij de gebruikelijke incassoprocedures. Daarom vragen wij voor aanvang van de procedure 1 % van het factuurbedrag met een minimum van € 250,– ex BTW. Na ontvangst van dit bedrag starten we onze procedure en houden wij u op de hoogte van de vorderingen.

Dit bedrag ontvangt u terug als de gehele incassokosten door de debiteur zijn voldaan.

Veelal wordt (een deel van) de factuur betwist. Dan trachten wij te bemiddelen, met als uitgangspunt dat het onbetwiste deel direct wordt betaald en voor het betwiste deel een regeling wordt getroffen.

Als een schuldenaar ook na onze procedure niet betaalt, dan overleggen we met de schuldeiser of we een gerechtelijke incassoprocedure starten. De schuldeiser vraagt in deze procedure de rechter om de schuldenaar te veroordelen om de openstaande vordering (en de inmiddels opgelopen kosten) te voldoen.

Als de rechter een dergelijk vonnis ook daadwerkelijk uitspreekt, kan de schuldeiser dit vonnis gebruiken om bijvoorbeeld beslag te leggen op de bankrekeningen en (on-)roerende goederen van de schuldenaar om zo zijn geld te incasseren.